Subehan


subehanSubehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt.


Farmasi/Fitokimia
subehan@unhas.ac.id

S1               Farmasi, Universitas Hasanuddin
Profesi       PSP Apoteker, Universitas Hasanuddin
S2               Pharmaceutical Science, Toyama University
S3               Pharmaceutical Science, Toyama University